ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Annak érdekében, hogy ügyfeleinkkel stabil, problémamentes, és egyértelmű kapcsolat alakíthassunk ki, és oldalunk megfeleljen minden törvényi elvárásnak, bevezettük Általános Szerződési Feltételeinket.
Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a fertőtlenítés, szagtalanítás szolgáltatásokkal, és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató, és a Megrendelő jogait, és kötelezettségeit, valamint az egyéb a szolgáltatással összefüggő körülményeket.

Általános Szerződési Feltételek 1.1 Szolgáltató neve, címe: SPIRIT JÁRMŰKOZMETIKA. (Szolgáltató) 5500- Gyomaendrőd. Bajcsy Zsilinszky u 100.  Tel: +36 70 272 0997. Internet: www.dr-cleaner.hu
1.2 Adatkezelés
A Szolgáltató minden az Ügyfél által megadott adatot bizalmasan kezel, és az Ügyfél hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem adja ki azt harmadik félnek. A Szolgáltató az adatokat kizárólag az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás elvégzésének céljából használja fel. A Szolgáltató minden adatnak nem minősülő, az Ügyfélről szerzett információt bizalmasan, üzleti titokként kezel.
1.3 Szerződési feltételek hatályba lépése
A felek a szerződést megköthetik írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen a Szolgáltatótól történő szolgáltatás igénybevételével, függetlenül a szerződés tényleges aláírásától. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, a szerződés lejár a Szolgáltató által meghatározott garancia megszűnésével, de minimum 8 nappal a szerződés hatálybalépését követően.
1.4 A Szolgáltató kötelezettsége:
A Szolgáltató köteles a munkáját a tőle elvárható gondossággal, a szükséges előírásoknak megfelelően elvégezni. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást maga végezni, ellenben alvállalkozó bevonása megengedett. A Szolgáltató köteles az elvégzett munkájáról írásos igazolást adni, mely alól kivételt képezhetnek a garanciális munkák. A Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá, hogy a megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, mind rendelkeznek Magyarországon engedéllyel. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa használt anyagok biztonsági adatlapját a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
1.5 Az Ügyfél kötelezettsége:
Az Ügyfél köteles minden olyan a Szolgáltató által meghatározott feladatok elvégzésére, és szabályok betartására, mely az elvégzett szolgáltatás eredményességét befolyásolják. Ezen feladok elmulasztása, szabályok megszegése esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést felbontsa, vagy egyoldalúan módosítsa azt. Az Ügyfél köteles a jelen szerződést, annak érvényességi idejéig megőrizni, mert elvesztése esetén a Szolgáltató a pótlást nem garantálhatja.
1.6 Panaszkezelés, jogviták:
Az Ügyfél által a szolgáltatás teljesítésétől számított 48 órán belül tett kártérítésre irányuló panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, de elutasíthatja azokat, melyek hangvételükben, tartalmukban alkalmatlanok a megválaszolásra. A 48 órát meghaladó kártérítési bejelentésekkel, panaszokkal a Szolgáltató nem köteles foglalkozni. A Szolgáltató által végzett szolgáltatás minőségére irányuló panaszokat a Garanciális feltételek témakörben tárgyaljuk. A Szolgáltató által a munkavégzés idejében, és helyén okozott károkat a Szolgáltató a helyszínen, külön megállapodás szerint egyéb helyen köteles rendezni. Az utólagosan bejelentendő kártérítési igényeket az Ügyfélnek bizonyítási eljárás keretein belül kell bemutatni, melyet a Szolgáltató köteles kivizsgálni. Amennyiben megegyezés nem történik, a felek az ügyet a törvényi rendelkezések szerint folytatják.
1.7 Garanciális feltételek
Amennyiben a Szolgáltató erről írásban máshol külön nem rendelkezik, az elvégzett szolgáltatásra az alábbi garanciális feltételeket vállalja. Zárt térben légtér fertőtlenítésére vonatkozóan természetes személyek részére a garancia időtartama nem meghatározható, hiszen kívül álló okok és tényezők miatt bizonyíthatatlan az újra szennyeződés oka.  A Szolgáltató eláll mindenféle felelősség alól amennyiben bebizonyosodik, hogy a Szolgáltató által végzett munka eredményességét a Szolgáltatótól független tényezők (fertőzött szomszédok, rossz higiéniás állapotok, elhanyagolt társasház) befolyásolják. Az Általános Szerződési Feltételekben leírt garanciális feltételeket a Szolgáltató előzetesen bármikor felülírhatja, amennyiben ezt a Szolgáltató a helyszín felmérésével szükségesnek látja. A Szolgáltató ez esetben köteles az Ügyfelet előre tájékoztatni.
1.9. Garancia igénybevétele:
Szolgáltató eláll mindenféle felelősség alól amennyiben bebizonyosodik, hogy a Szolgáltató által végzett munka eredményességét a Szolgáltatótól független tényezők (fertőzött szomszédok, rossz higiéniás állapotok, elhanyagolt társasház) befolyásolják.
1.10. Díjazás, fizetési feltételek:
A Szolgáltató által meghatározott díjak részben elérhetőek a Szolgáltató weboldalán, továbbá személyre szabottan lekérhetőek a Szolgáltatótól telefonon, vagy e-mailben. A Szolgáltató a teljes díjtáblázatát üzleti titokként kezeli, így az nyilvánosan nem érhető el, továbbá a Szolgáltató által tett árajánlatok sem oszthatóak meg másokkal. A Szolgáltató által meghatározott díjakat az Ügyfél köteles maradéktalanul megfizetni. Természetes személyek készpénzben, jogi személyiségek készpénzben, és átutalással is teljesíthetik a fizetést. A Szolgáltató dönthet úgy, hogy a fizetési módokat egyoldalúan előre meghatározza. Amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik a fizetési határidő készpénzfizetéskor a teljesítés időpontja, átutalással történő fizetésnél a teljesítés időpontjától számított 15. nap. A fizetés megtagadása, részben történő megfizetése a törvényi rendelkezéseknek megfelelő eljárásokat vonja maga után. Továbbá a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fizetést nem teljesítő Ügyféltől a továbbiakban megtagadja szolgálatait. Az Ügyfél köteles a helyszínen a Szolgáltatóval pénzügyileg pontosan elszámolni, mert a Szolgáltató a munkavégzés helyének elhagyását követően nem vonható felelősségre fizetési problémákkal kapcsolatban.
1.11 A Szolgáltató ügyfél szolgálatának elérhetősége
A Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon az alábbi számokon érhető el: Mobil: +36/70-272-0997. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 9:00 – 16:00 óra között érhető el. A Szolgáltató a székhelyén személyes ügyfélszolgálatot nem lát el. Szakemberrel történő konzultálásra kizárólag telefonon van lehetőség.

Budapest, 2020 Április 24.
 

Itt talál minket

Kövesse munkáinkat

Nyitva tartás

Hétfő:         9:00 - 18:00
Kedd:          9:00 - 18:00
Szerda:       9:00 - 18:00
Csütörtök:  9:00 - 18:00
Péntek:       9:00 - 18:00
Szombat:    9:00 - 15:00
Vasárnap:        Zárva